Impormasyon

Feb/25/2018~Feb/28/2018
Adolescent program activities at South Village Health center
2017/07/24
[Adolescent Program Start
 
?? Petsa: Setyembre 11, 2017, 12 araw
?? lokasyon: Poblacion Health Center
?? Target na madla: sa mula sa 13-taon gulang na 18-taon gulang na, ay hindi nabibilang sa mga tao school
Sa mga nais na lumahok, mangyaring makipag-ugnayan sa health center o bawat barangay health workers.
2017/07/23
Publish namin ang website.

Gallery

This home page was supported in part by
Grants-in–Aid for Japan Society for Sexually Transmitted Infections and Japanese Foundation for Sexual Health Medicine.

Mensahe

 Para sa mga kabataan na naninirahan sa Muntinlupa.
 
 Ang bawat tao’y may karapatang mabuhay nang masaya. Ang pagiging malusog ay kailangan upang mabuhay ng maligaya sa homepge na ito, para sa malusog na pamumuhay magbibigay kami ng kinakailangang impormasyon.
Kapag nag-aalala ka at may problema sa kalusugan susuportahan at poprotektahan ka namin
 
 
           Mula sa Muntinlupa Health office
           City Health Officer
           Maria Teresa R. Tuliao, M.D

PAGE TOP